Věda

Rozdíly mezi lidskou a zvířecí sexualitou

Lišíme se naše sexuální praktiky tolik od zvířat ?

Lidské vnímání sexu se od zvířat rozhodně liší. I když ne až tolik, jak si do nedávna vědci mysleli. Sexualita a pohlavní styk je u zvířat brán čistě jako mechanismus k rozmnožení. Když není šance na rozmnožení, ke styku nedochází. Tato domněnka ale byla u některých zvířecích druhů vyvrácená. Sex mimo možnost početí má u lidí mnoho dalších funkcí (zdravotní, zlepšování psychiky, uvolnění, utužování milostných vztahů).

I opice mají pro sex jiný důvod než rozmnožovací

u několika druhů opic se prokázalo, že provozují sexuální život po celý rok. Tedy nejen v době páření. Jedná se například o druh šimpanze bonbové. Ti provozují sexuální hrátky po celý rok, v podstatě na denní bázi. Kromě rozmnožení je pro ně sex prostředek k uvolnění nápětí v tlupě. Podobně jako u lidí provozují sex při usmiřování nebo když přijímají novou samici do tlupy.

zdroj obrázků: magazin.cz

Sexuální aktivita lidí a zvířat: jak často?

Vědci dále zjistili, že sexuální aktivita, co se počtu pohlavních styků týče má u zvířat sezónnost. Sezónnost samozřejmě kopíruje období páření. Podobný cyklus však lze sledovat i u lidí a zmíněných druhů šimpanzů. V určitých obdobích je sexuální aktivita prostě slabší.
U lidí je sezónnost spojena s období dovolených. Nejvíc dětí se rodí v únoru – březnu což odpovídá letním prázdninám (začátek letních prázdnin). Další častý měsíc narození je září, které odpovídá zimním vánočním prázdnínám.

U šimpanzů je zase zvýšená pářící aktivita v obdobích, kdy mají dostatek potravy a minimum nepřátel kolem sebe (predátoři nebo konkureční tlupy). Je tedy zřejmé, že sexuální aktivita je přímo ovlivněna okolními podmínkami. Časem, teplotou, potravní zajištěností, bezpečí.

zdroj obrázku: magazin.cz

Největší rozdíl je ve veřejném sexu

Jediný výrazný rozdil je dvou věcech.

  • Pro zvířata je sex věcí veřejnou. Je běžné že při kopulování přihlíží celá tlupa a doslova jásá při uspěšném styku. U lidí je samozřejmě situace zcela opačná. Lze však říct, že sex skrytý před veřejností není z důvodu rozhodnutí milenců, ale ze všeobecného přístupu společnosti, která považuje sex před ostatním za nepřijatelný.
  • Druhá věc je používání sexuálních pomůcek (vibrátory, venušiny kuličky, dilda). Ty zvířata, i ty pravidelně provozující sex, nikdy nepoužívají. Za to lidé je využívají hodně. Vibrátory jsou velmi oblíbeným sortimentem pro prodej na internetu a naleznete jich spousty druhů.

Je to všechno na jedno Brdy

Nejmladší CHKO konečně vzniklo. Už nám jej žádní vojáci nevezmou. Byla zřízena po zákulisním boji 1. lenda 2016. Z bývalého vojenského újezdu tak vzniká nejmladší chráněná krajinná oblast s cennými oblastmi příroděblízkého charakteru. Díky existenci vojenské oblasti byl přístup pro civilisty značně omezen a to se pozitivně podepsalo na přirozeném vývojí tamnější krajiny. Přestože oblast je již od roku 1921 cvičištěm dělostřelců, až na některé cvičební plochy (jízdní trasy pro těžkou techniku) je příroda ve skvělém stavu. Celková rozloha CHKO Brdy je 345 km2. Z toho přes 260 Km2 je z bývalého vojenského újezdu. Část Brd je stále nepřístupná z důvodů sanace od zborjního materiálu (střely, nevybuchlé rakety a granáty apod.). Do dneška jich bylo nalezeno a odstaněno téměř 10tis. Kusů.brdská vřesoviště
Předmětem ochrany jsou hlavně rozsáhlý komplex zapojených brdských lesů. Díky téměř sto letům vojenského záboru bylo kácení za účelem osídlování takřka nulové. V celém území je několik cvíčný ploch, kde je bezlesí. Ty jsou ovšem dnes chráněny, protože se zde vyvíjí mokřady, vřesoviště, rašeliniště a prameniště toků. Část je již ve fázi chráněných luk (bezkolence, pcháče). Na tato stanoviště jsou samozřejmě navázány populace chráněných i běžných druhů živočichů a rostlin. Předmětem ochrany jsou takté geologické jevy – skály a skalní bloky, kamenná moře. Nacházi se zde celkem 5 přírodní rezervací a 3 přírodní památky. Také 16 EVL evropsky významných lokalit, patřící do soustavy Natura 2000.
Turistika je zatím nerozvinutá. Teprve se začínají vyznačovat turistické trasy (společně s Agenturou ochrany přírody a krajiny navrhuje Klub českých turistů). Zatím je vyznačeno doslova několik km stezek. Do velké části chko je stále omezený přistup, takže další značení budou probíhat. Velkou raritou je, že příjezdové cesty pro turisty budou končit na hranicích parku (respektive dále bude omezeno značkou zákaz vjezdu). Téměř veškerá turistická vybavenost, kam patří parkoviště, hotely, penziony, kempy, restaurace budou umístěny mimo park (až na drobné vyjímky v obci Míšov). Po brdských lesích tedy bude pochodovat zcela mimo civlizaci.